Fijne feestdagen!

Graag wensen wij u hele fijne kerstdagen en een gezond 2023 vol met lichtpuntjes.

Mocht u tijdens de feestdagen twijfelen of u naar de dokter moet, dan wijzen wij u graag op de sites: moetiknaardedokter.nl en thuisarts.nl.. Op deze manier hopen we de grote drukte die verwacht wordt op de de Huisartsen Spoedpost tegen te gaan.

Wij adviseren u tevens om bovengenoemde sites ook buiten de feestdagen om te raadplegen alvorens u een afspraak wil maken bij onze huisartsen, want ook binnen onze huisartsenpraktijk merken wij toegenomen druk op de te verlenen zorg. Door het raadplegen van deze sites en het opvolgen van de gegeven adviezen aldaar, kunnen we samen de druk op de zorg mogelijk verlichten.

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Even voorstellen: POH-GGZ Leonie

Vanaf maart 2022 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner GGZ binnen huisartsenpraktijk Raaijmakers. Om de even weken op dinsdag en wekelijks op vrijdag ben ik zowel op locatie Raadhuisplein in Sprang-Capelle te vinden als op locatie Koetshuis in Waalwijk.

Na mijn afstuderen als psycholoog in 2009 ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als psycholoog binnen een gesloten setting binnen de sGGZ. Een diverse patiëntenpopulatie met onder andere psychotische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, angsten en depressie maakte het werk zeer afwisselend. Naast begeleidende gesprekken zette ik veelal (elementen van) cognitieve gedragstherapie in. Na enkele omzwervingen over de wereld wilde ik graag aan de slag op de plek waar patiënten met hun klachten binnen komen.

Bij de POH-GGZ staat het levensverhaal en de bijbehorende problematiek van de patiënt centraal. Er is tijd om de psychische/psychosociale klachten uit te diepen en vervolgens de patiënt te begeleiden, kortdurend te behandelen of eventueel door te verwijzen naar een passende setting. Dit kan zeer praktisch van aard zijn maar ook meer de behandelkant op gaan, altijd met de insteek om de klachten te verminderen en om de eigen regie te behouden.

Tot ziens op de praktijk!

Even voorstellen: doktersassistente Mariëlla

Sinds 1 maart werkzaam binnen onze praktijk; Mariëlla stelt zich aan u voor.

Hoi hoi, ik ben Mariëlla van der Heijden, 27 jaar oud. Ik ben geboren in Dordrecht en op dit moment woonachtig in Sprang-Capelle samen met mijn vriend.

Ik ben sinds 1 maart werkzaam als doktersassistente in de praktijk van dokter Raaijmakers. Hiervoor ben ik een aantal jaar werkzaam geweest als Verpleegkundige in de ouderenzorg en 1,5 jaar als Verpleegkundige op de afdeling Dialyse in het ETZ.

Ik heb het erg naar mijn zin in de praktijk, met gezellige en vriendelijke collega’s. Ik hoop dan ook op een fijne samenwerking met u als patiënt. Tot ziens in de praktijk!

Aankondiging pensioen dr. de Jager

Beste Patiënten,                                                            Sprang Capelle, 06-01-2022

Met ingang van 1 maart aanstaande stop ik als huisarts in Sprang Capelle.

Meer dan 36 jaar was ik met hart en ziel huisarts in Sprang Capelle. Ik heb me altijd bevoorrecht gevoeld deel uit te maken van het dorp. Een bijzonder dorp. Ik heb genoten van het vertrouwen dat U in mij stelde. Lief en leed met U gedeeld.

In Sprang Capelle is veel veranderd: Landgoed Driessen kwam, automatisering, nieuwe collega’s. Wat hetzelfde bleef was het contact met U, en daar draait het om.

Drie jaar geleden heeft dr. Raaijmakers mijn praktijk overgenomen, waardoor ik, met veel minder administratieve ballast, mijn vak met veel plezier kon blijven uitoefenen.

Nu ik 65 jaar geworden ben is het tijd om het stokje over te dragen. Naast dr. Raaijmakers en dr. Dirkx komen twee jonge huisartsen, mw. Schoemaker en de heer Vriends het team versterken. Ik kan met een gerust hart de zorg voor U aan hen overdragen.

De laatste maanden zal er in de spreekuren ruimte zijn voor een bezoek ‘zonder medische noodzaak’.

Dank voor het vertrouwen dat U in mij stelde,

Met vriendelijke groet,

Kees de Jager

Verpleegkundig specialist in opleiding

De Verpleegkundig Specialist in opleiding stelt zich voor

Per september 2021 is Sandra gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist binnen de huisartsenpraktijk. Onze artsen zullen haar daarin begeleiden.

Sandra is voor veel patiënten reeds een bekend gezicht binnen de praktijk, gezien ze al langere tijd de functie van praktijkondersteuner vervult. In het kader van haar opleiding kunt u haar dus ook tegen gaan komen als verpleegkundig specialist, vooralsnog in opleiding. Hieronder leggen we kort uit wat de functie inhoudt.

“Een verpleegkundig specialist (VS) is een relatief nieuwe beroepsgroep die verpleegkundige handelingen met medisch technische handelingen combineert. Om te kunnen werken als VS moet men een geaccrediteerde masteropleiding hebben behaald.

Een VS is iemand die naast een verpleegkundige opleiding ook nog een opleiding tot verpleegkundig specialist heeft gevolgd. Voorheen werd dit een nurse practitioner genoemd.

In deze functie wordt gewerkt tussen het gebied van de verpleegkunde en geneeskunde in. Zo is de VS voor een deel verantwoordelijk voor medische aspecten van de behandeling en verder ook voor een deel verantwoordelijk voor de verpleegkundige handelingen met betrekking tot de patiënt.”

Bij de VS (in opleiding) komt u voor klachten zoals rugklachten, gewrichts- of urinewegproblemen, KNO- klachten en/of longklachten. Na de opleiding is Sandra volledig bekwaam en bevoegd om spreekuren te doen en medische handelingen te verrichten. Tijdens haar opleiding zal zij deels zelfstandig spreekuren voeren en deels samen met de huisarts.

Wij wensen Sandra heel veel succes!

Booster voor 80+

Bent u geboren in 1939 of eerder? Vanaf 25 november kunt u een afspraak inplannen bij de GGD voor een corona boostervaccinatie.

Dit kan online via: www.coronavaccinatieafspraak.nl of telefonisch via 0800-7070.

Partners mogen ook meteen mee voor een boostervaccinatie als zij minimaal 60 jaar oud zijn. In dat geval moet de afspraak telefonisch gemaakt worden. Tevens dient de partner bij het maken van de afspraak aanwezig te zijn om toestemming te geven.

De boostervaccinatie kan gehaald worden 6 maanden na de laatste coronavaccinatie.

Testen bij klachten!

Graag verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om u te laten testen als u klachten heeft als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak, alvorens u een afspraak maakt / heeft bij een van onze medewerkers.

Dit ter bescherming van onze medewerkers en ter voorkoming van het verder verspreiden van het Coronavirus.

Een negatieve test bij de GGD is betrouwbaarder dan een negative zelftest.

U kunt voor de test een afspraak makkelijk maken via Coronatest.nl; houd hiervoor uw DIGI-D bij de hand. Het kan ook telefonisch, maar zorgt vaak voor langere wachttijd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bekijk je eigen dossier (OPEN)

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op MijnGezondheid.net

U dien zich hiervoor aan te melden, waarna we deze functie pas beschikbaar kunnen stellen. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Het delen van medische gegevens

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling. En alleen als jij dat goed vindt. Regel daarom je toestemming. Tijdens de corona Crisis wordt er van uitgegaan dat er toestemming bestaat tenzij er een keuze is vastgelegd. Ook daarna is het belangrijk om de keuze vastgelegd te hebben. Lees daarom onderstaande informatie en geeft uw keuze door.

BEKIJK INFORMATIE OVER DE CORONA OPT-IN

Jouw toestemming (zowel een ‘JA’ als een ‘NEE’) kun je op drie manieren regelen:

*Online regelen kan door in te loggen op je ‘Persoonlijke omgeving’. Je kunt nu ‘Ja’ of ‘Nee’ aangeven. Dit zorgt ervoor dat er een ‘opt-in’ of ‘opt-out’ naar de zorgaanbieder wordt verstuurd.

Let op: online regelen kan alleen als je zorgaanbieder is aangesloten op Volgjezorg en het Landelijk Schakelpunt. Is je huisarts of apotheek dat niet, dan kun je online een formulier invullen en dat printen. Vervolgens geef je dit af bij je zorgaanbieder(s).

Het verwerken van die keuze door de huisartsenpraktijk / apotheek kan door de coronacrisis wel wat langer duren dan gebruikelijk.

Lees altijd eerst de folder.

REGEL ONLINE TOESTEMMING