Nieuws

Chronische zorg en preventie in tijden van de coronacrisis.

Vanwege het coronavirus gaan de controles voor de chronische zorg (diabetes, hart- vaatziekten, COPD, astma) tot nader order niet door. Als u al een afspraak bij de praktijkondersteuner heeft staan, dan zal deze afspraak telefonisch plaatsvinden. Alle andere controles zullen weer opgepakt worden zodra mogelijk. Als u klachten ervaart of er verandert iets in uw medische situatie, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de assistente.

De vrijgekomen tijd voor chronische zorg zal benut worden voor verbeterprojecten die geen persoonlijk contact vergen. Zo blijven alle handen beschikbaar voor het opschalen van zorg indien er plots acute problemen zijn.

De urgentie van de problematiek dringt langzaam door tot de maatschappij.

De urgentie van de problematiek dringt langzaam door tot de maatschappij. In het crisisteam maken wij ons grote zorgen over wat er op ons en onze regio afkomt.

Een paar feiten:

  • Klik hier voor een uitzending van Nieuwsuur met arts-microbioloog Prof. Dr. Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis Breda.
  • Brabantse ziekenhuizen stellen alle planbare zorg uit.
  • In alle ziekenhuizen in Brabant maar ook in universitaire centra wordt de IC-capaciteit uitgebreid door:
    • OK’s en verkoeverafdelingen als IC om te bouwen.
    • OK-assistenten en arts onderzoekers om te scholen tot IC-verpleegkundige.

Dit alles omdat de verwachting is dat we de Italië-lijn volgen. Er wordt nu weliswaar vanalles gedaan om het urgentiebesef bij de bevolking te vergroten, maar de vraag is in hoeverre dit voldoende is. In deze nieuwsbrief vindt u onze adviezen voor komend weekeinde en eventueel de aankomende week. Mochten er nog nieuwe ontwikkelingen zijn dan ontvangt u zondag een nieuwe nieuwsbrief.

COVID-19: Nieuwe fase

Vanwege de snelle toename van het aantal patiënten met
COVID-19, in Nederland en Europa en het feit dat bij steeds meer patiënten de bron niet te herleiden is, wordt het beleid gewijzigd:
we gaan over naar de mitigatiefase.

Maatregelen zijn er vanaf nu gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke patiënten, terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven gaan. Bronopsporing wordt gestopt.

Om de snelheid van verspreiding van het virus te vertragen is het van groot belang dat iedereen met koorts en/of bovenste luchtwegklachten zijn sociale contacten tot een absoluut minimum beperkt.

Alleen zo houden we het aantal zieke mensen die er per dag bij komen op een niveau dat er voldoende mensen en middelen zijn om de extreem zieken te helpen. Dus ook als u slechts milde klachten ervaart dient u zich aan dit advies te houden!

Corona virus in Nederland: casusdefinitie aangepast

De GGD heeft de casusdefinitie aangepast. De link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten.

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts EN respiratoire symptomen (hoesten of dyspnoe). 

Andere mensen worden niet meer getest.
Ook niet als zij uit een gebied komen met wijdverbreide transmissie of contact hebben gehad met een patiënt met COVID-19.
Zij moeten direct bij het ontstaan van klachten thuisblijven en uitzieken. Net zoals alle Nederlanders.
Contactonderzoek van de GGD zal zich ook vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten.

Heeft u klachten van hoesten of koorts, ga dan niet naar je huisarts, de huisartsenpost of de Eerste Hulp toe vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Kijk voor meer informatie

 

Neem pas telefonisch contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of de lokale GGD als u onderstaande vragen écht met JA kunt beantwoorden:

  • Ik heb koorts, ik hoest en ik ben kortademig.

EN

  • De klachten zijn van dusdanige ernst dat behandeling direct noodzakelijk is.

óf

  • U behoort tot een risicogroep. (die ook in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepvaccinatie)

De huisarts overlegt indien nodig met de GGD of verder onderzoek nodig is.

Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts en huisartsenpost momenteel langer zijn dan u gewend bent.

 

op: www.rivm.nl of www.ggdhvb.nl Hier vindt u de meest recente informatie en antwoord op heel veel vragen.