Nieuws

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december.

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt. Dat kaartje en de toelichting op het gebruik daarvan is te vinden op de website van Vilans. De huisartsenvereniging heeft meermaals aan de overheid laten weten en blijft benadrukken dat (huis)artsen geen verklaringen over hun eigen patiënten afgeven, zoals de afspraak is in Nederland. U kunt overwegen om uw eigen verklaring te ondersteunen met een uitdraai van een deel van uw medische voorgeschiedenis. U bent dat overigens niet verplicht.

Meer informatie over de regels voor mensen met een beperking of ziekte vindt u op deze pagina van Rijksoverheid.nl.

Even voorstellen: doktersassistente Wendy

Per 1 juli hebben we afscheid genomen van assistente Alycia; zij gaat elders haar horizon verbreden. Wij wensen haar alle succes!

Inmiddels hebben we een nieuwe doktersassistente aangenomen. Wij zijn ontzettend blij dat we Wendy toe kunnen voegen aan ons team! Hierbij stelt ze zich aan u voor.

Mijn naam is Wendy Grijsbach en vanaf 01 augustus ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijk als leerling doktersassistente.

Ik heb het eerste schooljaar achter de rug en heb nog een jaar te gaan. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ben blij deel uit te kunnen maken van dit mooie team!

Tot horens/ziens!

Even voorstellen: doktersassistente Aranka

Sinds enkele maanden reeds werkzaam binnen onze praktijk en voor enkelen van u misschien al een vertrouwd gezicht. Aranka stelt zich hierbij nog even aan u voor.

Hi, ik ben Aranka van den Hoek, 20 jaar oud, ik ben geboren in Oosterhout waar ik nog steeds woonachtig ben.

Ik doe de BBL opleiding tot doktersassistente in Goes.

Sinds maart werk ik in deze praktijk en ik heb het erg naar mijn zin met al deze leuke collega’s. Dus voor de komende drie jaar komen jullie mij tegen in de praktijk en misschien nog wel langer.

Help de zorg gezond te blijven.

Afgelopen tijd merken we dat de zorgvraag voor gewone klachten weer toeneemt. Hoewel er landelijk nog steeds krapte is op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen staan we graag voor u klaar. Daarbij willen we zinnig met de beschermingsmiddelen omgaan. Als er geen enkele klachten zijn die op corona wijzen, zien we u zonder masker en bril als bescherming.

Als u wél een van onderstaande klachten heeft, zien we u op een ander deel van de dag en dragen we daarbij bescherming.

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • hoesten;
 • benauwdheid;
 • verhoging of koorts;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Dit geldt óok als dat kuchje of die loopneus elk jaar terug komt in het hooikoorts seizoen. We plannen dan ruimer zodat u geen mensen tegenkomt en roepen u persoonlijk binnen om zo de praktijk voor iedereen een veilige plek te houden.

U bent nog steeds welkom als u deze klachten heeft, we zorgen alleen nog wat meer voor de bescherming van uw mede patiënten en voor onszelf.

Helpt u mee de dokter en zijn praktijk gezond te houden?”

Bedankt! Ook namens ons gezin.

#StayHealthy

Laatste informatie met betrekking tot de corona crisis.

De richtlijnen en adviezen rond de Corona crisis veranderen in rap tempo. Hoe komt u nu aan betrouwbare informatie?

De website thuisarts wordt bijgehouden door de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ze hebben een speciale Corona pagina.

Ook de RIVM website laat een actueel overzicht zien van de afspraken en stand van zaken.

Ongeacht de randafspraken die gelden voor de intelligente lock-down die Nederland heeft, zoals het wel of niet openen van contact beroepen, bijeenkomsten etc. Kunt u varen op onderstaande basis regels:

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (38 graden of hoger).
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
  • U hoeft de huisarts niet te bellen.
 • Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:
  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
  • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Ga NIET naar de huisarts toe.
 • Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Chronische zorg en preventie in tijden van de coronacrisis.

Vanwege het coronavirus gaan de controles voor de chronische zorg (diabetes, hart- vaatziekten, COPD, astma) tot nader order niet door. Als u al een afspraak bij de praktijkondersteuner heeft staan, dan zal deze afspraak telefonisch plaatsvinden. Alle andere controles zullen weer opgepakt worden zodra mogelijk. Als u klachten ervaart of er verandert iets in uw medische situatie, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de assistente.

De vrijgekomen tijd voor chronische zorg zal benut worden voor verbeterprojecten die geen persoonlijk contact vergen. Zo blijven alle handen beschikbaar voor het opschalen van zorg indien er plots acute problemen zijn.

De urgentie van de problematiek dringt langzaam door tot de maatschappij.

De urgentie van de problematiek dringt langzaam door tot de maatschappij. In het crisisteam maken wij ons grote zorgen over wat er op ons en onze regio afkomt.

Een paar feiten:

 • Klik hier voor een uitzending van Nieuwsuur met arts-microbioloog Prof. Dr. Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis Breda.
 • Brabantse ziekenhuizen stellen alle planbare zorg uit.
 • In alle ziekenhuizen in Brabant maar ook in universitaire centra wordt de IC-capaciteit uitgebreid door:
  • OK’s en verkoeverafdelingen als IC om te bouwen.
  • OK-assistenten en arts onderzoekers om te scholen tot IC-verpleegkundige.

Dit alles omdat de verwachting is dat we de Italië-lijn volgen. Er wordt nu weliswaar vanalles gedaan om het urgentiebesef bij de bevolking te vergroten, maar de vraag is in hoeverre dit voldoende is. In deze nieuwsbrief vindt u onze adviezen voor komend weekeinde en eventueel de aankomende week. Mochten er nog nieuwe ontwikkelingen zijn dan ontvangt u zondag een nieuwe nieuwsbrief.

COVID-19: Nieuwe fase

Vanwege de snelle toename van het aantal patiënten met
COVID-19, in Nederland en Europa en het feit dat bij steeds meer patiënten de bron niet te herleiden is, wordt het beleid gewijzigd:
we gaan over naar de mitigatiefase.

Maatregelen zijn er vanaf nu gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke patiënten, terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven gaan. Bronopsporing wordt gestopt.

Om de snelheid van verspreiding van het virus te vertragen is het van groot belang dat iedereen met koorts en/of bovenste luchtwegklachten zijn sociale contacten tot een absoluut minimum beperkt.

Alleen zo houden we het aantal zieke mensen die er per dag bij komen op een niveau dat er voldoende mensen en middelen zijn om de extreem zieken te helpen. Dus ook als u slechts milde klachten ervaart dient u zich aan dit advies te houden!

Corona virus in Nederland: casusdefinitie aangepast

De GGD heeft de casusdefinitie aangepast. De link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten.

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts EN respiratoire symptomen (hoesten of dyspnoe). 

Andere mensen worden niet meer getest.
Ook niet als zij uit een gebied komen met wijdverbreide transmissie of contact hebben gehad met een patiënt met COVID-19.
Zij moeten direct bij het ontstaan van klachten thuisblijven en uitzieken. Net zoals alle Nederlanders.
Contactonderzoek van de GGD zal zich ook vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten.

Heeft u klachten van hoesten of koorts, ga dan niet naar je huisarts, de huisartsenpost of de Eerste Hulp toe vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Kijk voor meer informatie

 

Neem pas telefonisch contact op met uw huisarts, de huisartsenpost of de lokale GGD als u onderstaande vragen écht met JA kunt beantwoorden:

 • Ik heb koorts, ik hoest en ik ben kortademig.

EN

 • De klachten zijn van dusdanige ernst dat behandeling direct noodzakelijk is.

óf

 • U behoort tot een risicogroep. (die ook in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepvaccinatie)

De huisarts overlegt indien nodig met de GGD of verder onderzoek nodig is.

Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts en huisartsenpost momenteel langer zijn dan u gewend bent.

 

op: www.rivm.nl of www.ggdhvb.nl Hier vindt u de meest recente informatie en antwoord op heel veel vragen.