Nieuws

Trots!

Trots! Dank voor uw fijne, maar toch kritische beoordelingen na een bezoek aan onze praktijk!

Mocht u interesse hebben om onze praktijk te reviewen, maak dit dan kenbaar aan de assistente. U krijgt dan maximaal 1x per jaar een enquête per mail toegezonden nadat u een bezoek aan de praktijk heeft gebracht.

Onze dank is groot!

Vaccinatie update

Momenteel krijgen onze assistentes veel telefoontjes over wanneer u als patiënt gevaccineerd gaat worden en met welk vaccin. Wij zijn echter volledig afhankelijk van wat de overheid hierover communiceert en we kunnen u daaromtrent helaas ook niet van meer informatie voorzien.

Graag verwijzen wij u naar het meest recente vaccinatieschema, gepubliceerd door de overheid op 26 maart j.l..

U krijgt hetzij via onze praktijk of via de GGD te zijner tijd een oproepbrief.

Vaccinatie nieuws

Onverwacht snel kunnen wij als huisartsenpraktijk binnenkort gaan starten met het vaccineren van de mensen jonger dan 65 jaar. We starten met de oudsten in deze groep plus de mensen die binnen deze groep onder 3 specifieke medische risicogroepen vallen. Er is door de overheid besloten dat mensen met een BMI hoger dan 40 daar ook onder vallen. Wij hebben waarschijnlijk niet iedereen in beeld die een BMI hoger dan 40 heeft. Denkt u hieraan te voldoen, check dan eerst uw BMI via de site van het Voedingscentrum en neem vervolgens contact op met de praktijk voor verder overleg.

Bekijk je eigen dossier (OPEN)

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op MijnGezondheid.net

U dien zich hiervoor aan te melden, waarna we deze functie pas beschikbaar kunnen stellen. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Het delen van medische gegevens

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling. En alleen als jij dat goed vindt. Regel daarom je toestemming. Tijdens de corona Crisis wordt er van uitgegaan dat er toestemming bestaat tenzij er een keuze is vastgelegd. Ook daarna is het belangrijk om de keuze vastgelegd te hebben. Lees daarom onderstaande informatie en geeft uw keuze door.

BEKIJK INFORMATIE OVER DE CORONA OPT-IN

Jouw toestemming (zowel een ‘JA’ als een ‘NEE’) kun je op drie manieren regelen:

*Online regelen kan door in te loggen op je ‘Persoonlijke omgeving’. Je kunt nu ‘Ja’ of ‘Nee’ aangeven. Dit zorgt ervoor dat er een ‘opt-in’ of ‘opt-out’ naar de zorgaanbieder wordt verstuurd.

Let op: online regelen kan alleen als je zorgaanbieder is aangesloten op Volgjezorg en het Landelijk Schakelpunt. Is je huisarts of apotheek dat niet, dan kun je online een formulier invullen en dat printen. Vervolgens geef je dit af bij je zorgaanbieder(s).

Het verwerken van die keuze door de huisartsenpraktijk / apotheek kan door de coronacrisis wel wat langer duren dan gebruikelijk.

Lees altijd eerst de folder.

REGEL ONLINE TOESTEMMING

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december.

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt. Dat kaartje en de toelichting op het gebruik daarvan is te vinden op de website van Vilans. De huisartsenvereniging heeft meermaals aan de overheid laten weten en blijft benadrukken dat (huis)artsen geen verklaringen over hun eigen patiënten afgeven, zoals de afspraak is in Nederland. U kunt overwegen om uw eigen verklaring te ondersteunen met een uitdraai van een deel van uw medische voorgeschiedenis. U bent dat overigens niet verplicht.

Meer informatie over de regels voor mensen met een beperking of ziekte vindt u op deze pagina van Rijksoverheid.nl.

Even voorstellen: doktersassistente Wendy

Per 1 juli hebben we afscheid genomen van assistente Alycia; zij gaat elders haar horizon verbreden. Wij wensen haar alle succes!

Inmiddels hebben we een nieuwe doktersassistente aangenomen. Wij zijn ontzettend blij dat we Wendy toe kunnen voegen aan ons team! Hierbij stelt ze zich aan u voor.

Mijn naam is Wendy Grijsbach en vanaf 01 augustus ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijk als leerling doktersassistente.

Ik heb het eerste schooljaar achter de rug en heb nog een jaar te gaan. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ben blij deel uit te kunnen maken van dit mooie team!

Tot horens/ziens!

Even voorstellen: doktersassistente Aranka

Sinds enkele maanden reeds werkzaam binnen onze praktijk en voor enkelen van u misschien al een vertrouwd gezicht. Aranka stelt zich hierbij nog even aan u voor.

Hi, ik ben Aranka van den Hoek, 20 jaar oud, ik ben geboren in Oosterhout waar ik nog steeds woonachtig ben.

Ik doe de BBL opleiding tot doktersassistente in Goes.

Sinds maart werk ik in deze praktijk en ik heb het erg naar mijn zin met al deze leuke collega’s. Dus voor de komende drie jaar komen jullie mij tegen in de praktijk en misschien nog wel langer.

Help de zorg gezond te blijven.

Afgelopen tijd merken we dat de zorgvraag voor gewone klachten weer toeneemt. Hoewel er landelijk nog steeds krapte is op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen staan we graag voor u klaar. Daarbij willen we zinnig met de beschermingsmiddelen omgaan. Als er geen enkele klachten zijn die op corona wijzen, zien we u zonder masker en bril als bescherming.

Als u wél een van onderstaande klachten heeft, zien we u op een ander deel van de dag en dragen we daarbij bescherming.

  • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
  • hoesten;
  • benauwdheid;
  • verhoging of koorts;
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Dit geldt óok als dat kuchje of die loopneus elk jaar terug komt in het hooikoorts seizoen. We plannen dan ruimer zodat u geen mensen tegenkomt en roepen u persoonlijk binnen om zo de praktijk voor iedereen een veilige plek te houden.

U bent nog steeds welkom als u deze klachten heeft, we zorgen alleen nog wat meer voor de bescherming van uw mede patiënten en voor onszelf.

Helpt u mee de dokter en zijn praktijk gezond te houden?”

Bedankt! Ook namens ons gezin.

#StayHealthy